Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online cursus “Ken Uzelf” – najaar 2021

Leest u wel eens de algemene voorwaarden? Ik begin er wel eens aan maar haak dan heel snel af als ik zie hoeveel bepalingen er zijn opgenomen. Blijkbaar willen we alles vastleggen. Maar ik hoop dat u deze algemene voorwaarden wel leest. Volgens mij gaat het om twee zaken: vertrouwen en transparantie over de te leveren diensten en wat er met het geld gebeurt.

1. Te leveren diensten

Ik heb enorm mijn best gedaan om geweldige sprekers op te lijnen die een inhoudelijk goed verhaal hebben. De meesten van hen ken ik persoonlijk of heb ik in ieder geval wel eens horen spreken. Van enkelen weet ik niet zeker hoe hun verhaal is, maar hun reputatie belooft veel goeds. Ik  ga elke bijdrage van tevoren door nemen met de sprekers en we zorgen voor voldoende interactie. Of u het uiteindelijk echt goed vindt, kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik verheug me in ieder geval op de avonden. Mocht op de een of andere manier een avond niet doorgaan, of de cursus niet door kunnen gaan, dan organiseren we een andere avond of een ander moment. U krijgt ook een link om de lezing na afloop nog twee weken te kunnen bekijken. Mocht het op de een of andere manier door overmacht niet door kunnen gaan, of zijn er echt te weinig deelnemers (minder dan 250), dan kunt u uw donatie terugvragen waarbij we dat doen met aftrek van de gemaakte kosten. Als u uw donatie niet binnen zes maanden na het definitief afblazen van de cursus heeft teruggevraagd, dan behandelen we uw donatie als een blijvende gift. Per slot van rekening is het voor een goed doel. Maar ik zal er alles aan doen om de cursus door te laten gaan.

2. De opbrengsten

De inschrijfgelden van de cursus gaan direct naar het Jane Goodall Instituut, dat leek mij het zuiverste. We maken kosten, voor de techniek en sommige sprekers, al vraagt iedereen minder dan normaal en doet een groot aantal sprekers het voor een boekenbon. Velen van hen worden heel vaak gevraagd voor allerlei evenementen, dus ik ben allen erg dankbaar voor hun toezegging. Daarnaast maken we kosten voor de techniek, we willen wel zorgen dat u als deelnemer een goede ervaring krijgt, en de avond niet knullig overkomt. Dus we huren goede technische ondersteuning in. Dat zijn alle kosten die we maken, hetgeen betekent dat het grootste gedeelte van de inschrijfgelden ten goede komt van het Jane Goodall Instituut Nederland. Hoe meer deelnemers, hoe meer er overblijft.

3. Wat verwachten we van u?

U krijgt een uur voor het begin van de cursus uw inschrijflink voor de avond. Vanzelfsprekend vraag ik u die alleen voor eigen gebruik aan te wenden. We houden rekening met een maximum aantal deelnemers en als anderen gaan inloggen op uw code wordt dat lastig voor ons. Ik zou het ook op prijs stellen als u ons ons helpt om een beetje reclame voor de cursus te maken.

4. Privacy

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentie over de inhoud en logistiek van de cursus. Uw gegevens zullen na afloop van de cursus uit onze bestanden worden verwijderd. U heeft apart aangevinkt of het Jane Goodall Instituut u kan benaderen in de toekomst met informatie en vragen.

5. Dank

Tenslotte, hartelijk dank voor uw deelname. Ik kijk echt uit naar onze bijeenkomsten en ben er van overtuigd dat het leidt tot meer zelfkennis.

Mikkel Hofstee, initiatiefnemer

Mijn inschrijvingen

200.00