Ontpamperen

Ontpamperen!

Onze genen doen het goed op schaarste.

We hebben onze zelfcontrole slecht onder controle.

De pamper, ooit ontworpen om ons leven makkelijker te maken, heeft geleid tot een wegwerpluier industrie van bijna USD 100 mld op jaarbasis, onder meer omdat het langer duurt voordat we zindelijk worden.

Hoe komt het dat we als mens zo te paaien zijn voor gemak? Dat we zo koopziek zijn geworden? Techniek zou ons leven makkelijker maken, maar we hebben het drukker dan ooit. Efficiency, snelheid en gemak zorgen ervoor dat we geen tijd en aandacht meer nemen voor wat echt belangrijk is. Tijd om te ontpamperen!!

Mikkel Hofstee helpt u tijdens een interactieve lezing om te ontpamperen.

Huur Mikkel in als spreker→

pam·pe·ren (pamperde, heeft gepamperd)
1 in de watten leggen, al te zeer vertroetelen

Mijn inschrijvingen
Je hebt nog geen tickets geselecteerd.

Kies je ticket soort en voeg hem toe om de inschrijving te voltooien.